Защо Бог не се вслушва в молбите ми и не ми помага?

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]

Понякога животът ни изправя пред множество проблеми, които не можем да решим, с които не сме в състояние да се справим сами. Тогава търсим помощ сред познати, приятели или близки. Случва се обаче проблемите да надхвърлят не само нас самите, но и хората, които ни подават ръка. Понякога обаче трябва да разчитаме само на себе си.

В такива ситуации е важно да помним, че винаги, независимо от ситуацията, можем да разчитаме на подкрепата на Бог.. Въпреки че това може да се окаже много трудно, не можем да си позволим да се съмняваме. И така. защо Бог не ми помага? Защо Бог не се вслушва в молбите ми? Защо, въпреки безкрайната Му любов, се чувстваме несигурни в някои ситуации? Е, предполагам, че това е просто нашата природа.

Божият син ни научи за ефикасността на молитвата. Който иска, получава. Важно е обаче да помним, че молитвата е нещо повече от изречени думи. Когато се молим, трябва да знаем КАК да се молим. Трябва да разберем смисъла на молитвата.

В писмото на свети Яков се казва - вие се молите, но се молите погрешно. Помнете, че молитвата и прошението не са за задоволяване на собствените ни страсти. Нека не забравяме, че всичко е част от Божия план и че да не се отпускаме в молитвите си означава да се отпускаме в молитвите си. вярвам, че в крайна сметка води до щастие. При всяка подобна ситуация Бог иска да ни научи на нещо. И ние се учим през целия си живот. Така че със сигурност не става дума за това, че Бог не иска да ми помогне. Бог ни слуша във всяка секунда от живота ни.

Молитвата е преди всичко разговор. Това не трябва да бъде така нареченият "концерт на желанията". Нека се молим така, сякаш трябва да споделим с От Бога мислите си, разсъжденията си или дори гнева си.

Нека не бъдем само взискателни. Нека също така се опитаме да дадем нещо от себе си. Съзнателната молитва, истинската молитва, е молитва, в която молещият се съзнателно се среща с Бога, разговаря с Него и Му се отдава изцяло.

Необходимо е да се обръщаме към Бога по конкретни въпроси с отношение, което да показва нашето покаяние, а също и доверие: "Моля Те. Бог за помощ при решаването на проблема ми, но вярвам, че вие най-добре знаете как да се справите с него." Трябва да да не забравяме, че окончателното решение на проблема е в нашите ръце, така че Бог можете да поискате от него ПОМОЩ за решаването им на първо място.

Точно когато се чудим защо Бог защо не иска да ми помогне и защо не се вслушва в молбите ми, ключовата дума трябва да е търпение. Търпението е ключът към щастието.

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]