Направете Бог прощава всички грехове? Както беше споменато в по-ранната част на тази статия, грехът е единствената причина, поради която Бог може да ни покаже своя гняв. Какво е общото определение за грях? Това е известно престъпване на границите, на правилата, по които се ръководи религията. Това означава, в известен смисъл, нарушаване на завета с От Бога.

W Genesis, грехът се проявява не само във физическото въплъщение. Адам и Ева са възразили срещу основната разпоредба Г-н. БогТова събитие, наречено първороден грях, засяга най-дълбоките аспекти на човека. Това събитие, наречено първороден грях, засяга най-дълбоките аспекти на човека. Това променя позицията му по отношение на Бог.

Направете Бог прощава всички грехове? Бог прощава много, Бог може да поеме много. Трябва да помним, че Бог пожертва единствения си син за нас и нашите грехове.

Трудно е да си представим грях, който Той не би могъл да прости. Погрешно е да мислим, че Господ прощава само така наречените "леки" грехове, като лъжата или завистта, и че "тежките" грехове ни дисквалифицират в Неговите очи. Именно за тази цел Бог той изпрати своя Син на земята. За да изкупуване всички грехове на цялото човечество. Всеки, който наистина вярва в Боги му повери живота си, и покаже искрено покаяние, му се прощават всички грехове срещу Бог.

Това, разбира се, не означава, че сме напълно освободени от последствията на нашите нечестиви дела. Mercy Бог не може да бъде пропуск за извършване на грехове. Важно е обаче да помним, че Господ е винаги с нас.