Co rozlišuje Kostel od ostatních komunity? Čím je výjimečný? Jistě, existuje nespočet důvodů, proč dojít k závěru, že jedinečnost Kostel. Mluvím o Kostel jako určitý komunity.

Je třeba začít s definicí komunity. Komunita je určitý komunita lidé, kteří obvykle vytvářejí neformální strukturu vyznačující se silnými vazbami a dokonce bratrstvím.

Určitě Kostel je jedním z těch. komunity. Navíc se jedná o komunitu, která se od ostatních odlišuje.

Co však odlišuje Kostel od ostatních komunity? Církevní společenství tvoří věřící, kteří se shromažďují kolem jedné bytosti, kterou je Pán. Bůh. Samozřejmě, jako v každém komunitaa také v Kostel Lidé se zde řídí určitými zásadami, které však nejsou určeny pouze psaným kodexem (v tomto případě zákoníkem). dekalog), ale jsou do značné míry diktovány určitou morálkou. Společenství Kostel upřednostňuje dobrota bližního a druhého člověka. Existují jasné a neporušitelné zásady přátelství, pomoci a bratrství.

Stejně jako u všech komunitaa také v Kostel existuje určitá hierarchie. V tomto případě se však tato hierarchie vyznačuje tím, že nestaví jednu osobu nad druhou. Všichni jsou si před sebou rovni a každý může počítat s tím, že se pomoc druhou osobu.

Církevní společenství Společně se modlí a chválí Pána a mají velmi podobné názory.