Jak skvělé je Bůh?

To nikdo neví. Nebo jinak. Velikost našeho Pána nemůže pochopit žádný člověk. myslPočítač s největším výpočetním výkonem to nedokáže spočítat. Obrazněji řečeno: Boží podstata přesahuje jakýkoli rámec, který bychom mohli stanovit.

Bůh je bytost, která všechno stvořila. Je tedy větší než vše, co jím bylo stvořeno. Větší než cokoli, co dosud existovalo a co vznikne v budoucnu. budoucnost. Cituji slova z písně: How great is Bůh? Má čas ve svých rukou. Trvá na věky věků. On je začátek i konec.

Zároveň každý z nás bude vnímat. Bůh a jeho velikost trochu jinak, protože je to všechno, co si dokážeme představit, ale zároveň je to něco mnohem, mnohem většího. K tomuto tématu (stejně jako k většině témat týkajících se Bůh) je třeba přistupovat zcela individuálně.

Zájemce odkazuji na píseň, která byla zmíněna dříve. Píseň se jmenuje "How Great Is Bůh?" a je písní chvály našeho Pána.