Do Kostel je zapotřebí pro záchrany? Odpověď na tuto otázku je třeba hledat částečně v předchozích podbodech tohoto článku, protože bychom si měli především uvědomit, co je to Kostel a jak se na něj dívat v kontextu záchrany.

Kostel jako určitý druh instituce nemusí být určujícím faktorem pro naši záchrany. Je zřejmé, že je to nesmírně užitečná pomůcka při sledování cesty, kterou vytyčil náš Pán. Ve skutečnosti je to právě instituce Církve a příslušnost k ní, která nám může pomoci vydat se na správnou cestu a pomáhá při hledání odpovědí na mnoho otázek. Nemusí to však být stoprocentní, abyste se plně odevzdali Pánu. Bůh a dosáhnout spása.

Spása je stav, kdy Pán Bůh obnovuje nás ze stavu hříchu do stavu vzájemné jednoty a věčného života v jeho království. Je to druh milosti seslané věřícím.

Abyste dosáhli stavu spásy, musíte být ve svém životě nejprve vedeni. Bohema chtít o něj usilovat. To tedy samo o sobě znamená příslušnost k Božímu společenství, které je. Kostel. Pokud jde o teologický a náboženské shromáždění, Kostel je nutné dosáhnout stavu záchrany.
Svým způsobem můžete pochopit. Kostel jako cesta, po které věřící směřují záchrany. Tuto cestu odráží jeho zásady. Takže v každém případě Kostel je zapotřebí, aby záchrany.