Od samého počátku stvoření Bůh zahrnul člověka jako základní součást svého plánu. W Bible Obrazová část stvoření popisuje okamžik, kdy Hospodin vytvaroval Adama z hlíny a dal mu lidskou podobu. Z Adamova žebra pak Hospodin stvořil ženu. Takto Ewa. Pán požehnal Adamovi a Evě dává jim plodnost a schopnost reprodukce.

Dal jim vládu nad mořskými rybami, ptactvem a všemi suchozemskými živočichy. Vytvořil ideální prostředí, v němž mohl člověk žít a rozvíjet své schopnosti. Dal člověku také vůli a svobodnou vůli.

Při plné svobodě, kterou první lidé dostali, existoval pouze jeden zákaz. Za žádných okolností mu nebylo dovoleno Bůh Adamovi a Evě dotknout se ovoce stromu poznání špatný i nemovitost.

Człowiek nie jest istotą doskonałą, a obdarzony został wrodzoną dociekliwością i ciekawością świata. Nie ma na świecie człowieka, który z łatwością i powodzeniem oprze się wszelkiej pokusie. Toteż Ewa skuszona przez złe moce szatana, który przyjął postać przebiegłego węża zdecydowała się zerwać i skosztować owoc z zakazanego drzewa, a następnie podać go Adamowi. Obydwoje okamžitě poznali czym jest uczucie wstydu. Zrozumieli, że są nadzy, po czym opletli się gałązkami. Poczuli jednocześnie strach wobec Pana.

Jak Bůh reagoval na neposlušnost člověka?

Bůh Když se dozvěděl o jejich činu, nejprve proklel hada. S ohledem na Eva řekl, že ji zatěžuje nesmírnými obtížemi jejího těhotenství. Své potomky měla rodit v bolestech. Rozhodl se uložit Adamovi trest v podobě obtížného shánění potravy a boje o přežití. Nic už nemělo být jako dřív. Tímto činem Bůh obvinil celé lidstvo z prvotního hříchu.

Marketing náboženského obsahu a další
Umělá inteligence