Co Bůh přikazuje v 8. přikázání?

Dekalog je jedním ze základních zákonů, kterými se křesťané řídí dodnes. Je to soubor morálních zásad, podle kterých bychom měli jednat na všech úrovních našeho života. Dekalog byl zapsán v knize Exodus (druhá kniha Mojžíšova). Podle biblického vyprávění nadiktoval Bůh Jahve Mojžíšovi Desatero na hoře Sinaj během putování Izraelitů do Kanaánu z...