Co řekl Bůh hadovi?

V biblické symbolice je had největším symbolem zla a hříchu. Právě had je v biblických příbězích symbolem samotného Satana. Had jako lstivé stvoření je ve Starém zákoně zobrazen jako nepřímá příčina prvotního hříchu. Had se ženy zeptal, zda jí Bůh skutečně řekl, aby nejedla ze všech stromů v zahradě. Ovoce...