Ve kterém roce Ježíš zemřel?

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]

Nie wiemy dokładnie, kiedy Ježíš umarł. Ale wiemy z Biblii, że został ukrzyżowany w środę 10-go Nisan w żydowskim kalendarzu księżycowo-słonecznym, około 30 r. n.e. (zbiegło się to z 3 na 4 kwietnia). Został pochowany przed zachodem słońca w piątek w pobliskim rodzinnym grobowcu Józefa i zmartwychwstał w niedzielę rano po wschodzie słońca w sobotnią noc.

Być może słyszałeś, że Jezus umarł przez ukrzyżowanie. Ale czy wiesz, którego dnia został ukrzyżowany? To środa, 10 kwietnia 30 roku n.e. Co ta data oznacza pro nás? Jest to szczególny dzień! Oznacza to, że jest to 3-4 kwietnia we współczesnym kalendarzu i jest to pierwszy raz, kiedy możemy być pewni, kiedy Jezus umarł, ponieważ został pochowany przed zachodem słońca w piątek i zmartwychwstał po wschodzie słońca w niedzielę rano.
Dzień przed śmiercią Jezus przygotowywał się do rozpoczęcia nowego życia. Od lat chodził z rodziną i przyjaciółmi w piątki na targ, ale tym razem było inaczej. W ten piątek wybierali się tylko dlatego, że była Pascha.

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]