Er Kirke er nødvendig for frelse? Svaret på dette spørgsmål kan til dels findes i de foregående afsnit i denne artikel, da det først og fremmest er vigtigt at gøre sig klart, hvad det er Kirke og hvordan den skal ses i sammenhæng med frelse.

Kirke som en slags institution behøver ikke at være afgørende for vores frelse. Selvfølgelig er det et yderst nyttigt redskab i bestræbelserne på at følge den vej, som Herren har anvist. Faktisk er det kirkeinstitutionen og tilhørsforholdet til den, der kan hjælpe os på rette vej og hjælpe os med at finde svar på mange spørgsmål. Men det behøver ikke at være hundrede procent for at være fuldt ud hengiven til Herren. Gud og for at opnå frelse.

Frelse er den tilstand, hvor Herren Gud genopretter os fra en tilstand af synd til en tilstand af enhed med hinanden, og evigt liv i sit rige. Det er en slags nåde, der er sendt ned til de troende.

For at opnå en tilstand af frelse skal du først og fremmest lade dig lede i dit liv af Gudog at ønske at stræbe efter det. Det betyder altså i sig selv at tilhøre Guds fællesskab, som er Kirke. Med hensyn til teologisk og et religiøst møde, Kirke er nødvendig for at opnå den tilstand af frelse.
På en måde kan det forstås sådan Kirke som den vej, de troende følger mod frelse. Det er hans principper, der afspejler denne vej. Så det er helt klart Kirke er nødvendig for frelse.

Markedsføring af religiøst indhold og meget mere
Kunstig intelligens