Kirke etableret Jesus Kristus. I Det Nye Testamente blev grundlæggelsen af kirken profeteret af den Jesus Kristus fra Nazaret, som i sine ord til apostlen Peter skulle sige: "Du er Peter [dvs. klippen], og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og helvedes porte skal ikke få overhånd over den" (Mt 16,18).

Hvem grundlagde kirken Katolsk? Hvornår skal vi lede efter begyndelsen af vores samfund, og hvem er ansvarlig for alt dette? Svaret er ikke så indlysende, som det kan synes, for der findes ikke en enkelt og enkel løsning på dette spørgsmål.

Kirke Katolsk er den største organisation af sin art i verden. Det er fællesskab et trossamfund, der proklamerer generelle principper troDen tro, det liv og den moral, der er kendt som katolicismen. Det er en af de 3 store strømninger inden for kristendommen (sammen med Ortodokse kirke i Protestantiske kirker).

Den katolske kirke er én, stor, universel og apostolisk.

Den antyder på en måde den vej, vi skal følge for at finde svaret på spørgsmålet: hvem grundlagde og hvornår? Kirke?

Historie af den katolske kirke er meget sammenhængende og har forbindelse til hele kristendommens historie. Som Det Nye Testamente siger, er selve det faktum, at grundlæggelsen af Kirke blev annonceret af Jesus Kristussom gjorde det med hjælp fra sin discipel, apostlen Peter.

I begyndelsen af sin eksistens Kirke blev behandlet meget politisk og bestod af mange mindre partier kaldet kristne kommuner, som naturligvis hørte til ét fællesskab. Hele samfundet blev ledet af den førnævnte Sankt Peter. Dette kan ses som kernen i den nuværende Den universelle kirke. Allerede i det første århundrede e.Kr. blev der i forskellige kilder, bl.a. i Ignatius' breve af Antioch, kan vi finde de første henvisninger til Den katolske kirke. I det andet århundrede e.Kr. blev identifikationen af en fælles Kirke.

Fællesskab Kirken blev født ud af de mindre katolske kommuner, som hele tiden arbejdede sammen og styrkede deres bånd. Møderne mellem fællesskabsformændene, de første universelle råd som vi ville definere det i dag.

Men selve idéen Kirke som enhed og fællesskab kom med de første menneskers fremkomst på jorden. Det var dem, der havde til opgave at udbrede Herrens arbejde i hele verden. Det var også i Herren Gudsom alle tings skaber Kirke. Han inspirerede alle sjæle til at forblive i tror. Det var ham, der fødte Søn af Hans egen, som udførte sit arbejde her på jorden. Det er takket være Hr. Gud og hans handlinger, apostle gik ud i verden for at udbrede Herrens lære, og det var gennem ham, at de første formelle foreninger blev dannet, de første grupper af troende, der samledes i de oprindelige kirkeinstitutioner. Således var det Herren selv Gud Som skaber af alle ting grundlagde han hele den Kirke.

Kirke Vi kan trods alt se på den ikke kun som en formel gruppe konfessionelDet er først og fremmest et fællesskab af gode mennesker, som ønsker at tage imod Herren i deres hjerter, som ønsker at lytte til hans lære og som ønsker at være i fællesskab med ham. Den kirkelige institution er kun en slags formidler, en slags bindemiddel for alt det, der anses for at være vores tro.