Fra begyndelsen af skabelsesarbejdet Gud Han inkluderede mennesket som en grundlæggende del af sin plan. W Bibler Den billedlige del af skabelsen beskriver det øjeblik, hvor Herren formede Adam af ler for at give ham en menneskelig form. Derefter skabte Herren en kvinde ud af Adams ribben. Dette er, hvordan Ewa. Herren velsignede Til Adam og Eva hvilket giver dem frugtbarhed og evnen til at formere sig.

Han gav dem herredømmet over havets fisk og fugle og over alle landdyr. Han skabte et ideelt miljø, hvor mennesket kunne leve og udvikle sine evner. Han gav også mennesket en vilje og en fri vilje.

Med den fulde frihed, som de første mennesker fik, var der kun ét forbud. Han tillod under ingen omstændigheder Gud Til Adam og Eva at røre ved frugten af kundskabens træ dårlig i godt.

Mennesket er ikke et perfekt væsen, og det er blevet udstyret med en medfødt nysgerrighed og nysgerrighed over for verden. Der er ingen mennesker i verden, som nemt og med succes kan modstå alle fristelser. Derfor besluttede Eva, som blev fristet af Satans onde kræfter, der tog form af en snu slange, at plukke og smage på frugten fra det forbudte træ og derefter give den til Adam. Begge vidste straks, hvad følelsen af skam var. De indså, at de var nøgne, hvorefter de bandt sig selv med kviste. Samtidig følte de frygt for Herren.

Hvordan reagerede Gud på menneskets ulydighed?

Gud Da han fik kendskab til deres gerning, forbandede han først slangen. I betragtning af Eve Han sagde, at han pålagde hende den enorme byrde, som hendes graviditet var. Hun skulle føde sit afkom under smerte. Han besluttede at pålægge Adam straffen for at skaffe mad og kæmpe for at overleve. Intet skulle være som før. Gennem denne handling Gud Han pålagde hele menneskeheden arvesynden.

Markedsføring af religiøst indhold og meget mere
Kunstig intelligens