Har Gud skabt helvede?

Eftersom Gud skabte alt omkring os, skabte Gud så også helvede? Ville han straffe folk, der ikke adlød ham? Mange kristne spekulerer over lignende spørgsmål. Det er blevet sagt, at helvede ikke blev skabt af Gud, men af faldne engle, som fjernede sig fra ham. Vi kan her ikke tale om en direkte skabelse af helvede af ...