Χρηματοδοτεί το κράτος την Εκκλησία; Πώς συντηρείται;

Χρηματοδοτεί το κράτος την Εκκλησία; Τι κάνει στην πραγματικότητα η Εκκλησία για να ζήσει; Από πού παίρνει τα χρήματά της η Εκκλησία; Το θέμα των οικονομικών στην Εκκλησία έναντι των οικονομικών της Εκκλησίας.