Κάνε Εκκλησία απαιτείται για σωτηρίες? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να αναζητηθεί, εν μέρει, στα προηγούμενα επιμέρους σημεία αυτού του άρθρου, διότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε τι είναι Εκκλησία και πώς να το δούμε στο πλαίσιο σωτηρίες.

Εκκλησία ως κάποιου είδους θεσμός δεν χρειάζεται να είναι ο καθοριστικός παράγοντας της σωτηρίες. Προφανώς, είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την επιδίωξη του μονοπατιού που χάραξε ο Κύριός μας. Στην πραγματικότητα, είναι ο θεσμός της Εκκλησίας και το να ανήκουμε σε αυτήν, που μπορεί να μας βοηθήσει να βάλουμε τον εαυτό μας στο σωστό δρόμο και να βοηθάει το στην εξεύρεση απαντήσεων σε πολλές ερωτήσεις. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να είναι 100 τοις εκατό για να δοθείς πλήρως στον Κύριο. Θεός και να επιτύχουμε σωτηρία.

Σωτηρία είναι μια κατάσταση στην οποία ο Κύριος Θεός μας επαναφέρει από την κατάσταση της αμαρτίας στην κατάσταση της ενότητας μεταξύ μας, και της αιώνιας ζωής στο βασίλειό του. Είναι ένα είδος χάρης που στέλνεται στους πιστούς.

Για να φθάσετε σε κατάσταση σωτηρίας, πρέπει πρώτα απ' όλα να καθοδηγηθείτε στη ζωή σας. Με το Θεόκαι να θέλει να το επιδιώξει. Έτσι, αυτό από μόνο του σημαίνει ότι ανήκουμε στην κοινότητα του Θεού, η οποία είναι Εκκλησία. Από την άποψη της θεολογική και μια θρησκευτική συγκέντρωση, Εκκλησία είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η κατάσταση σωτηρίες.
Κατά κάποιο τρόπο, μπορείτε να καταλάβετε Εκκλησία ως το μονοπάτι που ακολουθούν οι πιστοί προς σωτηρίες. Οι αρχές του αντανακλούν αυτή την πορεία. Οπότε με κάθε τρόπο Εκκλησία απαιτείται για να σωτηρίες.

Μάρκετινγκ για θρησκευτικό περιεχόμενο και άλλα
Τεχνητή νοημοσύνη