Miks Kain tappis Aabeli?

Piibli vanimad raamatud on kirjutatud 1400 eKr. Sellest hoolimata on selles sisalduvad tarkused ja nõuanded meile tänaseni väärtuslikuks juhiseks. See annab tunnistust Piibli universaalsusest ja ajatusest. Kaini ja Aabeli tähendamissõna on ilmselt kõigile tuttav, sõltumata nende usust. Küsimus on aga selles, kas kõik suudavad seda õigesti tõlgendada? Miks Kain...

Kuidas reageeris Jumal inimese sõnakuulmatusele?

Jumal on juba loomisprotsessi algusest peale kaasanud inimese oma plaani oluliseks osaks. Piiblis kirjeldatakse loomise pildilises osas hetke, mil Issand vormib Aadama savist, et anda talle inimkuju. Siis lõi Issand Aadama ribist naise. Nii loodi Eeva. Issand õnnistas Aadamat ja Eevat, andes neile viljakuse ja võime paljuneda.....

Kes ja mis on Jumal meie jaoks

Kes on Jumal? Kas me saame Jumalat üldse tunda? Kes on Jumal meie jaoks? Jumal räägib meile endast. Üks tema omadustest on see, et ta on tundlik. Ta kutsub meid enda juurde ja oma kuningriiki, et me saaksime teda isiklikult tundma õppida. Issand tutvustab ennast. Veelgi enam, ta kutsub meid üles olema pidevalt tema lähedal ja temaga rääkima...

Milline näeb Jumal välja?

Milline näeb Jumal välja? Seda küsimust on inimesed endalt sajandeid küsinud? Kas me saame kunagi oma elu jooksul vääriliseks, et näha Jumala peegeldust? Kas me saame kunagi teada, milline Jumal tegelikult välja näeb? On lugematul hulgal pilte, tekste ja sõnumeid, mis püüavad peale suruda kujutlust meie Issandast. Enamik autoreid kujutab Teda vana ja väärika tarkana. Kõige kuulsam pilt, mis kujutab meie Issandat...

Kui suur on Jumal?

Kui suur on Jumal? Keegi ei tea seda tegelikult. Või teisiti öeldes. Ükski inimmeel ei suuda mõista meie Issanda suurust, ega ka kõige suurema arvutusvõimsusega arvuti suuda seda arvutada. Piltlikult öeldes: jumalik olemus ületab mis tahes raamistikku, mida me võime kehtestada. Jumal on olend, kes lõi kõik. Ta on seega suurem...

Kuidas tekkis Jumal?

Inimlikule mõistusele on jumaliku mõõtmatus arusaamatu. See kõikvõimsus ilmneb muu hulgas ka Issanda Jumala olemuses. Sest kuidas Jumal tekkis? Kuidas me saame ette kujutada millegi sellise loomise protsessi, mis oli tegelikult algusest peale olemas? Kuidas tekkis Jumal? Jumal on igavik. Issand Jumal oli algusest peale. Samas tasub siinkohal tagasi pöörduda teema juurde, milles...

Kus on ja elab Jumal?

Paljud kristlased, suurema ja väiksema usuga inimesed küsivad ilmselt, kus on Jumal? Küsimus on selles, kus Jumal tegelikult elab? Lõppude lõpuks, me tahame olla koos Jumalaga ja kui me tahame teda järgida, siis peame teadma, kus ta tegelikult on. Kõige banaalsem vastus küsimusele, kus Jumal on, oleks lihtsalt: KÕIK. Kui meil on õige ...

Kellega sarnaneb Jumal prohveti poolt vaadatuna?

Mõned kõige sagedamini esitatavad küsimused sel teemal on järgmised: Kellega sarnaneb Jumal, keda prohvet näeb? Milliseid Jumala omadusi rõhutab Jesaja? Prohvet Jesaja oli pärit Jeruusalemma perekonnast. Tema isa oli Amos. Jesajaid iseloomustas väga tugev usk Jumalasse ja suur vaimsus. Issand Jumal kutsus Jesaja oma prohvetiks ja see oli...