Kirik kehtestatud Jeesus Kristus. Uues Testamendis on kiriku asutamisest ennustanud prohvetlikult Jeesus Kristus Naatsaretlane, kes oma sõnadega apostel Peetrusele pidi ütlema: "Sina oled Peetrus [s.t. kalju], ja sellele kaljule ma ehitan oma kiriku, ja põrgu väravad ei saa selle vastu võitu" (Mt 16:18).

Kes asutas kiriku Katoliku? Millal me peaksime otsima oma kogukonna algust ja kes selle eest vastutab? Vastus ei ole nii ilmselge, kui see võib tunduda, sest sellel küsimusel ei ole ühte ja lihtsat lahendust.

Kirik Katoliku on suurim omataoline organisatsioon maailmas. See on kogukond üldpõhimõtteid kuulutavat konfessiooni uskUsk, elu ja moraal, mida tuntakse katoliiklusena. See on üks kristluse 3 peamistest vooludest (koos Õigeusu kirik i Protestantlikud kirikud).

Katoliku kirik on üks, suur, universaalne ja apostellik.

See näitab meile teatud mõttes teed, mida järgida, et leida vastus küsimusele: kes asutas ja millal asutas Kirik?

Ajalugu katoliku kiriku on väga sidus ja seostub kogu kristluse ajalooga. Nagu Uus Testament ütleb, et just see asjaolu, et sihtasutuse Kirik teatas Jeesus Kristuskes tegi seda oma jüngri, apostel Peetruse abiga.

Oma olemasolu alguses Kirik käsitleti väga poliitiliselt ja see koosnes paljudest väiksematest parteidest, mida nimetati kristlikeks kommuunideks, mis kuulusid muidugi ühele kogukonnale. Kogu kogukonna eesotsas oli eespool nimetatud püha Peetrus. Seda võib vaadelda kui tänapäeva tuumikut. Universaalne kirik. Juba esimesel sajandil pKr. on erinevates allikates, nagu näiteks Ignatiuse kirjades, Ignatius of Antiochialeiame esimesed viited Katoliku kirik. Teisel sajandil pKr tuvastati üks ühine Kirik.

Ühendus Kirik sündis väiksematest katoliku kogukondadest, mis töötasid pidevalt koos ja tugevdasid oma sidemeid. Ühenduse esimeeste koosolekud, esimene universaalsed nõukogud nagu me seda tänapäeval määratleme.

Kuid juba idee Kirik kui ühtsus ja kogukondlikkus tulid koos esimeste inimeste ilmumisega maa peale. Just neil oli ülesanne laiendada Issanda tööd kogu maailmas. See oli ka Issandas Jumalkui kõigi asjade looja Kirik. Ta innustas kõiki hingi jääma usu. Tema oli see, kes sünnitas Poeg Tema enda, kes teostas oma tööd siin maa peal. See on tänu Härra Jumal ja tema tegevus, apostlid läks maailma, et levitada Issanda õpetust, ja tema kaudu tekkisid esimesed ametlikud ühendused, esimesed usklike rühmad, mis koondusid algsetesse kiriklikesse institutsioonidesse. Nii oli Issand ise Jumal Kõigi asjade loojana asutas ta kogu Kirik.

Na Kirik Lõppude lõpuks, me võime vaadata seda mitte ainult kui formaalset rühma konfessionaalneEnnekõike on see heade inimeste kogukond, kes tahavad võtta Issandat oma südamesse, kes tahavad kuulata tema õpetusi ja kes tahavad temaga vennastuda. Kiriku institutsioon on vaid omamoodi vahendaja, omamoodi sideaine kõigele sellele, mida peetakse meie usk.