Onko Kirkko tarvitaan pelastus? Vastaus tähän kysymykseen löytyy osittain tämän artikkelin edellisistä alaluvuista, sillä on tärkeää ymmärtää ensinnäkin, mitä on kyseessä. Kirkko ja miten sitä voidaan tarkastella pelastus.

Kirkko eräänlaisena instituutiona ei tarvitse olla määräävä tekijä meidän pelastus. Tietenkin se on erittäin hyödyllinen väline pyrittäessä Herran viitoittamalle tielle. Itse asiassa juuri kirkko ja kirkkoon kuuluminen voivat auttaa meitä oikealle tielle ja auttaa meitä löytämään vastauksia moniin kysymyksiin. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla sataprosenttista ollakseen täysin Herralle omistautunut. Jumala ja saavuttaa pelastus.

Pelastus on tila, jossa Herra Jumala palauttaa meidät synnin tilasta ykseyden tilaan toistemme kanssa, ja ikuinen elämä hänen valtakunnassaan. Se on eräänlainen armo, joka lähetetään alas uskoville.

Jotta voisit saavuttaa pelastuksen tilan, sinun on ennen kaikkea noudatettava elämässäsi seuraavia ohjeita Jumalaja haluta pyrkiä siihen. Tämä siis itsessään tarkoittaa kuulumista Jumalan yhteisöön, joka on Kirkko. Mitä tulee teologinen ja uskonnollinen tilaisuus, Kirkko on tarpeen, jotta saavutetaan tila pelastus.
Tavallaan se voidaan ymmärtää Kirkko uskovien kulkema tie kohti pelastus. Hänen periaatteensa heijastavat tätä polkua. Joten kaikin keinoin Kirkko tarvitaan pelastus.

Uskonnollisen sisällön markkinointi ja muuta
Tekoäly