Gdzie jest niebo? Gdzie Katolik powinien szukać nieba? Jak dowiedzieliśmy się z poprzednich części artykułu, Niebo powinno być przez nas traktowane nie jako fizyczne miejsce, do którego możemy dotrzeć, a raczej jako stan, do którego należy dążyć poprzez odpowiednie prowadzenie swojego życia w zgodzie z Bogiem oraz samym sobą. Tak więc gdzie jest niebo? Stan niebiański osiągnąć możemy dopiero po śmierci.

Jest to stan w jakim znajduje się po śmierci ludzka dusza. To stan harmonii i pojednania z Trójcą Świętą. Aby do niego dotrzeć należy w naszym życiu doczesnym kierować się pewnymi wskazówkami jakie zostawia nam w Piśmie Świętym Pan Bóg. Należy żyć w zgodzie z Nim i Jego przykazaniami, a z dużą dozą pewności, każdy z nas odnajdzie Niebo.