Gdzie Urodził Się Jezus?

Gdzie Urodził Się Jezus?

Gdzie urodził się Jezus? Ogólnie uznane jest, że Jezus urodził się w judejskim Betlejem. W dzisiejszych czasach jest to miasto, które znajduje się w środkowej części Palestyny. Położone jest ono w Judei, na obszarze Zachodniego Brzegu Jordanu, 8 km na południe od Jerozolimy.

To właśnie o tym Betlejem, które jest położone na terytorium Palestyny, śpiewamy w kolędach i to o tym miejscu piszą ewangeliści Łukasz i Marek, że jest to miejsce urodzenia Jezusa z Nazaretu.

Ciekawostką jest to, że istnieje drugie Betlejem, które jest prawnie nieznane, a rozróżnia się je nazywają galilejskim. Położone jest ono na północy Izraela, na obrzeżach Nazaretu, czyli miasta, w którym Jezus spędził swoje lata dzieciństwa. Ewangeliści piszą o Jezusie Jezus z Nazaretu, nie mówią natomiast Jezus z Betlejem, co według zwolenników tej teorii dowodzi prawdziwości jej istnienia, czyli tego, że faktycznie Jezus urodził się w Galilei. Wciąż trwa debata, które z tych jest miejsc jest faktycznym miejscem urodzenia Jezusa. Co ciekawe, istnieje także trzecie teoria – część historyków jest zdania, że ani jedna, ani druga miejscowość nie jest faktycznym miejscem, w którym urodził się Jezus, bo jeśli faktycznie wczytamy się w Pismo Święta dojdziemy do wniosku, że urodził się on w Nazarecie.