Miért ölte meg Káin Ábelt?

A Biblia legrégebbi könyvei i. e. 1400-ban íródtak. Ennek ellenére a benne foglalt bölcsesség és tanácsok mind a mai napig értékes útmutatóként szolgálnak számunkra. Ez a Biblia egyetemességéről és időtlenségéről tanúskodik. Káin és Ábel példázata valószínűleg mindenki számára ismerős, függetlenül a hitétől. A kérdés azonban az, hogy mindenki képes-e helyesen értelmezni? Miért tette Káin...

Hogyan reagált Isten az ember engedetlenségére?

A teremtés munkájának kezdetétől fogva Isten az embert tervének alapvető részeként szerepeltette. A Bibliában a teremtés képi része azt a pillanatot írja le, amikor az Úr agyagból megformálta Ádámot, hogy emberi alakot adjon neki. Aztán Ádám bordájából az Úr megteremtette az asszonyt. Így jött létre Éva. Az Úr megáldotta Ádámot és Évát azzal, hogy termékenységet és a szaporodás képességét adta nekik.....

Ki és mi Isten számunkra

Ki az Isten? Ismerhetjük-e egyáltalán Istent? Ki az Isten számunkra? Isten önmagáról beszél nekünk. Egyik tulajdonsága, hogy megismerhető. Meghív minket önmagába és az ő országába, hogy személyesen ismerhessük meg őt. Az Úr bemutatkozik. Sőt, arra hív minket, hogy állandóan közel legyünk hozzá, és beszélgessünk vele...

Hogyan néz ki Isten?

Hogyan néz ki Isten? Az emberek évszázadok óta felteszik maguknak ezt a kérdést? Vajon méltóak leszünk-e valaha is arra, hogy életünk során meglássuk Isten tükörképét? Megtudjuk-e valaha, hogy milyen is Isten valójában? Számtalan kép, szöveg és üzenet próbál ránk erőltetni egy képet Urunkról. A legtöbb szerző idős és méltóságteljes bölcsnek ábrázolja őt. A leghíresebb kép, amely Urunkat ábrázolja...

Milyen nagy Isten?

Milyen nagy Isten? Senki sem tudja igazán. Vagy másképp fogalmazva. Urunk nagyságát egyetlen emberi elme sem képes felfogni, és a legnagyobb számítási teljesítményű számítógép sem tudja megszámolni. Képletesebben fogalmazva: az isteni lény meghaladja az általunk felállított kereteket. Isten az a lény, aki mindent teremtett. Ő tehát nagyobb...

Hogyan jött létre Isten?

Az emberi elme számára az Isteni mérhetetlensége felfoghatatlan. Ez a mindenhatóság többek között az Úristen lényegében is megmutatkozik. Mert hogyan jött létre Isten? Hogyan tudjuk elképzelni a teremtés folyamatát valaminek, ami valójában kezdettől fogva ott volt? Hogyan jött létre Isten? Isten az örökkévalóság. Az Úr Isten volt a kezdetektől fogva. Ugyanakkor érdemes itt visszatérni arra a témára, amelyben a...

Hol van és hol él Isten?

Sok keresztény, kisebb-nagyobb hívő ember valószínűleg elgondolkodik azon, hogy Hol van Isten? A kérdés az, hogy hol él valójában Isten? Végül is Istennel akarunk lenni, és ha követni akarjuk őt, akkor tudnunk kell, hogy hol van valójában. A legbanálisabb válasz arra a kérdésre, hogy hol van Isten, egyszerűen az lenne: MINDENHOL. Ha tudjuk ...

Kire hasonlít Isten, ahogyan a próféta látja?

A témával kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdések a következők: Kire hasonlít a próféta által látott Isten? Melyek az Ézsaiás által kiemelt isteni tulajdonságok? Ézsaiás próféta jeruzsálemi családból származott. Az apja Amos volt. Ézsaiást nagyon erős Istenbe vetett hit és nagyfokú lelkiség jellemezte. Az Úr Isten elhívta Ézsaiást, hogy prófétája legyen, és ez...

Miért veszi el Isten a legközelebbi és legkedvesebb embereket?

Kétségtelen, hogy egy szerettünk elvesztése az egyik legszörnyűbb élmény, amellyel életünk során szembesülhetünk. Maga a halál kifürkészhetetlen misztérium, de a gonoszsággal és a szenvedéssel társul. Sokan valószínűleg felteszik maguknak a kérdést: hol van Isten, amikor tragédia történik körülöttünk? Miért veszi el Isten a gyermekeinket? Miért vesz minket Isten...