Co oznacza określenie „młody Kościół”?

[記事の内容は保護されています。 プラギアス ]

Co oznacza określenie „młody 教会”? Młodzież, nowe pokolenie jest to przyszłość, w której należy upatrywać nadziei na rozwój oraz trwałość wspólnoty Kościelnej. Już ponad dwadzieścia lat temu papież Jan Paweł II zaprosił ludzi młodych do uczestnictwa w tak zwanych Światowych Dniach Młodzieży. Te rok rocznie odbywają się w wielu miastach całego świata. 教会 zachęca w ten sposób młodych do uczestnictwa w życiu wspólnoty oraz do zadawania pytań i ciągłego zgłębiania 信仰.

Bo któż inny jak nie młodzi ludzi będą kształtować przyszłość? Przyszłość nie tylko kościelną ale również przyszłość całego świata.

Co oznacza określenie młody 教会? Jest to podejście wspólnoty Kościelnej do rozwoju 信仰 w duchu młodego pokolenia. Jest to szukanie rozwiązań, mających na celu wskazanie młodym ludziom drogi do 信仰 i do samego Pana Boga. 教会 całkowicie otwiera się na nowe pokolenia. Stara się do niego w pewien sposób dostosowywać, pamiętając jednak o swojej pozycji oraz wszystkich swoich wartościach.

To w młodych upatruje się przyszłości 教会a, który wyciąga w ich kierunku pomocną dłoń i stara się pomóc w obraniu właściwej ścieżki, służąc całym swoim doświadczeniem. Młody 教会 to 教会 przyszłości, to 教会, który ma ogromną siłę w postaci młodych ludzi, którzy podążają za swoim powołaniem, a jednocześnie cały czas poszukują.

 

[記事の内容は保護されています。 プラギアス ]