Czy Kościół jest potrzebny do zbawienia?

[記事の内容は保護されています。 プラギアス ]

です。 教会 jest potrzebny do 救済? Odpowiedzi na to pytanie należy po części szukać w poprzednich podpunktach tego artykułu, ponieważ należy sobie przede wszystkim uświadomić czym jest 教会 i jak patrzeć na niego w kontekście 救済.

教会 jako pewnego rodzaju instytucja nie musi stanowić wyznacznika naszego 救済. Oczywiście jest to narzędzie niezwykle pomocne w dążeniu drogą wyznaczoną przez naszego Pana. Tak naprawdę to instytucja kościelna oraz przynależność do niej, potrafi pomóc w wyznaczeniu sobie właściwej ścieżki oraz pomaga w odnajdowaniu odpowiedzi na wiele pytań. Jednak nie musi być ona w stu procentach potrzebna aby w pełni oddać się Panu Bogu i aby osiągnąć 救済.

Zbawienie jest stanem, w którym Pan 神様 przywraca nas ze stanu grzechu do stanu jedności ze sobą oraz życia wiecznego w swoim Królestwie. Jest to pewnego rodzaju łaska zsyłana na wiernych.

Aby osiągnąć stan zbawienny, należy przede wszystkim kierować się w swoim życiu 神様, oraz chcieć do Niego dążyć. Tak więc samo przez siebie oznacza to przynależność do wspólnoty Bożej jaką jest 教会. Pod względem teologicznym oraz wyznaniowym wiec, 教会 jest niezbędny do osiągnięcia stanu 救済.
W pewnym sensie można rozumieć 教会 jako ścieżkę, którą podążają wierni w kierunku 救済. To jego zasady odzwierciedlają tę drogę. Tak więc jak najbardziej 教会 jest potrzeby do 救済.

[記事の内容は保護されています。 プラギアス ]