Is 교회 은 다음에 필요합니다. 구원? 이 질문에 대한 답은 부분적으로이 기사의 이전 하위 섹션에서 찾아야합니다. 우선 그것이 무엇인지 깨닫는 것이 중요하기 때문입니다. 교회 의 컨텍스트에서 보는 방법 구원.

교회 특정 유형의 기관이 우리의 결정 요인이 될 필요는 없습니다. 구원. Oczywiście jest to narzędzie niezwykle pomocne w dążeniu drogą wyznaczoną przez naszego Pana. Tak naprawdę to instytucja kościelna oraz przynależność do niej, potrafi pomóc w wyznaczeniu sobie właściwej ścieżki oraz 도움말 w odnajdowaniu odpowiedzi na wiele pytań. Jednak nie musi być ona w stu procentach potrzebna aby w pełni oddać się Panu God 그리고 다음을 달성하기 위해 구원.

구원 는 주님이 God 우리를 죄의 상태에서 서로 하나된 상태로 회복시켜 줍니다. 영원한 생명 그분의 왕국에서. 그것은 신자들에게 내려진 일종의 은총입니다.

구원의 상태에 도달하기 위해서는 우선 다음과 같은 삶의 인도를 받아야 합니다. God그리고 그분을 갈망하는 것입니다. 따라서 그 자체로 그것은 하나님의 공동체에 속한다는 것을 의미합니다. 교회. 의 측면에서 신학 그리고 고해성사 집회, 교회 의 상태를 달성하는 데 필요합니다. 구원.
어떤 의미에서는 다음과 같이 이해할 수 있습니다. 교회 신자들이 신을 향한 길을 따라가는 것처럼 구원. 이 길을 반영하는 것은 그의 원칙입니다. 그러니 꼭 교회 은 다음을 수행하기 위해 필요합니다. 구원.