Ar Bažnyčia reikia, kad išganymas? Atsakymą į šį klausimą iš dalies galima rasti ankstesniuose šio straipsnio poskyriuose, nes visų pirma svarbu suprasti, kas tai yra Bažnyčia ir kaip jį vertinti atsižvelgiant į išganymas.

Bažnyčia kaip tam tikra institucija neturi būti lemiamas mūsų išganymas. Akivaizdu, kad tai labai naudinga priemonė, padedanti eiti Viešpaties nurodytu keliu. Iš tikrųjų būtent Bažnyčios institucija ir priklausymas jai gali mums padėti žengti teisingu keliu ir padeda ieškant atsakymų į daugelį klausimų. Tačiau norint visiškai atsiduoti Viešpačiui, nebūtina 100 proc. Dievas ir pasiekti išganymas.

Išganymas yra būsena, kurioje Viešpats Dievas atkuria mus iš nuodėmės būsenos į vienybės su kitais būseną ir amžinasis gyvenimas jo karalystėje. Tai tam tikra malonė, siunčiama tikintiesiems.

Kad pasiektumėte išganymo būseną, visų pirma savo gyvenime turite vadovautis Dievasir norėti jos siekti. Taigi tai savaime reiškia priklausymą Dievo bendruomenei, kuri yra Bažnyčia. Kalbant apie teologinis ir religinis mitingas, Bažnyčia būtina pasiekti būseną išganymas.
Tam tikra prasme tai galima suprasti Bažnyčia kaip kelias, kuriuo tikintieji eina link išganymas. Šį kelią atspindi jo principai. Taigi visomis priemonėmis Bažnyčia reikia, kad išganymas.

Religinio turinio rinkodara ir dar daugiau
Dirbtinis intelektas