Hva odróżnia Kirke od innych wspólnot? Co czyni go wyjątkowym? Z całą pewnością istnieje niezliczona ilość przesłanek ku temu, aby wnosić o wyjątkowości Kirke. Mowa tutaj o Kirke jako o pewnej społeczności.

Należy zacząć od definicji wspólnoty. Wspólnota jest to pewna zbiorowość ludzi, którzy tworzą zazwyczaj nieformalną strukturę, charakteryzująca się silnymi więzami, a nawet braterstwem.

Z całą pewnością Kirke należy do grona takich wspólnot. Co więcej, jest on wyróżniającą się wspólnotą na tle pozostałych.

Jednak co odróżnia Kirke od innych wspólnot? Wspólnotę Kościelną Tworzą ludzie wierzący, którzy skupiają się wokół jednej istoty, którą jest Pan Gud. Oczywiście, tak jak w każdej wspólnocie, tak i w Kirke ludzie kierują się tutaj pewnymi zasadami, jednak zasady te określane są nie tylko przez spisany na kartkach kodeks  (w tym przypadku dekalogen), ale w dużej mierze są one podyktowane pewną moralnością. Społeczność Kirke jako priorytet obiera dobro bliźniego i drugiej osoby. Panują w niej jasne i nierozerwalne zasady przyjaźni, pomocy i braterstwa.

Jak w każdej wspólnocie, tak i w Kirke istnieje pewna hierarchia. W tym wypadku jednak ta hierarchia wyróżnia się tym, iż nie stawia ona jednej osoby ponad drugą. Wszyscy są wobec siebie równi i każdy może liczyć na pomoc drugiej osoby.

Wspólnota Kościelna razem się modli i wysławia Pana, kierując się bardzo zbieżnymi poglądami.

Kunstig intelligens