Er Kirke jest potrzebny do frelse? Odpowiedzi na to pytanie należy po części szukać w poprzednich podpunktach tego artykułu, ponieważ należy sobie przede wszystkim uświadomić czym jest Kirke i jak patrzeć na niego w kontekście frelse.

Kirke jako pewnego rodzaju instytucja nie musi stanowić wyznacznika naszego frelse. Oczywiście jest to narzędzie niezwykle pomocne w dążeniu drogą wyznaczoną przez naszego Pana. Tak naprawdę to instytucja kościelna oraz przynależność do niej, potrafi pomóc w wyznaczeniu sobie właściwej ścieżki oraz pomaga w odnajdowaniu odpowiedzi na wiele pytań. Jednak nie musi być ona w stu procentach potrzebna aby w pełni oddać się Panu Gud i aby osiągnąć frelse.

Zbawienie jest stanem, w którym Pan Gud przywraca nas ze stanu grzechu do stanu jedności ze sobą oraz życia wiecznego w swoim Królestwie. Jest to pewnego rodzaju łaska zsyłana na wiernych.

Aby osiągnąć stan zbawienny, należy przede wszystkim kierować się w swoim życiu Gud, oraz chcieć do Niego dążyć. Tak więc samo przez siebie oznacza to przynależność do wspólnoty Bożej jaką jest Kirke. Pod względem teologisk oraz wyznaniowym wiec, Kirke jest niezbędny do osiągnięcia stanu frelse.
W pewnym sensie można rozumieć Kirke jako ścieżkę, którą podążają wierni w kierunku frelse. To jego zasady odzwierciedlają tę drogę. Tak więc jak najbardziej Kirke jest potrzeby do frelse.

Kunstig intelligens