Wat God heeft samengevoegd, mag de mens niet scheiden

Toen kwamen de Farizeeërs, die hem op de proef wilden stellen, tot hem en vroegen: Is het u geoorloofd om uw vrouw om welke reden dan ook te verlaten? Hij antwoordde: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne mannelijk en vrouwelijk heeft geschapen? En Hij zei een bepaling dat Hij juist daarom Zijn vader en moeder zou verlaten en verenigd worden met Zijn vrouw,...