Wat betekent de term "jong Kerk"? De jeugd, de nieuwe generatie, is de toekomst waar we naar moeten kijken hoop voor de ontwikkeling en duurzaamheid van de kerkgemeenschap. Reeds meer dan twintig jaar geleden nodigde paus Johannes Paulus II jongeren uit om deel te nemen aan de zgn. Wereld Jongeren Dag. Deze worden jaarlijks in vele steden over de hele wereld gehouden. Kerk nodigt jongeren aldus uit deel te nemen aan het leven van de gemeenschap en voortdurend vragen te stellen en te onderzoeken geloof.

Want wie anders dan de jongeren zullen de toekomst vorm geven? Niet alleen de toekomst van de Kerk, maar ook die van de hele wereld.

Wat wordt bedoeld met de term jong Kerk? Het is de benadering van de kerkgemeenschap van ontwikkeling geloof in de geest van de jonge generatie. Het is een zoektocht naar oplossingen om jongeren de weg te wijzen naar geloof en aan de Heer zelf God. Kerk Het staat volledig open voor nieuwe generaties. Het probeert zich op een bepaalde manier aan te passen, zonder zijn positie en al zijn waarden uit het oog te verliezen.

In de jongeren ziet men de toekomst van de Kerk, en de Kerk reikt hun de helpende hand en tracht hen te helpen de juiste weg in te slaan, ten dienste van al haar ervaring. Jong Kerk naar Kerk de toekomst, het Kerkdie grote kracht heeft in de vorm van jonge mensen die hun roeping volgen en tegelijkertijd voortdurend op zoek zijn.