Čo je to Boh? Toto je pravdepodobne jedna z najťažších a zároveň najľahších otázok, ktoré si človek môže položiť. Na jednej strane sme si vždy predstavovali. Boh ako živá bytosť. Najväčší umelci, najväčší maliari a básnici ho vo svojich dielach zobrazujú v podobe človeka.

Keď si predstavujeme nášho Pána, pripisujeme mu mnohé ľudské vlastnosti. Keď sa zamyslíme nad jeho dobrotou a múdrosťou, predstavíme si šedivého mudrca, ktorý dohliada na všetky veci na vrchu svojho kráľovstva. Pravdepodobne neexistuje jediná správna odpoveď na otázku Čo je Boh?

Na jednej strane to môže znieť všedne, veď sa musíme starať len o seba, veď sme stvorení na Jeho obraz.

Na druhej strane, každý z nás by si mal vybrať výklad Pána Boh. Zároveň nezabúdajme, že Boh je tvorcom všetkého, Boh je všetko, čo nás obklopuje. Ako už bolo spomenuté, Boh On je každý náš dych a každá emócia. Mali by sme sa ním obklopovať v každej životnej situácii a hľadať jeho vedenie a odpovede.

Čo je to Boh? Boh t. j. Tvorca, Boh t. j. Pán., Boh toto je Spasiteľ, Boh je to Mercy. Je to nespočetné množstvo dobra. Boh je každý okamih, ktorý sa nás týka, dobrý aj zlý. Boh je teda Všetko.