Mnohí kresťania, ľudia väčších i menších viera sa pravdepodobne pýta Kde je Boh? Človek sa pýta, kde vlastne žije Boh? Pretože chceme byť s vami Bohoma ak ho chceme nasledovať, musíme vedieť, kde skutočne je.

Najtriviálnejšia odpoveď na otázku, kde je Boh...bude to jednoducho: VŠADE. Ak hľadáme správne, ak hľadáme správne, Boh možno nájsť v každom aspekte nášho života. Boh možno nájsť v každom z nás. Najjednoduchšie ho však môžete hľadať v srdci. Práve tam by mala byť umiestnenie kde žije Boh. Ak vytvoríme Ak ju pozveme do svojho života a úplne sa jej otvoríme, sú pre ňu vhodné podmienky, Boh bude žiť v našich srdciach. Bude s nami v každom okamihu nášho života. A na to existuje veľmi jednoduchý recept. Stačí len vôľa, aby sa to podarilo.

Samozrejme, až po smrti sa nám dostane tej cti zostať s Bokuom. Pán. v Jeho kráľovstve. Avšak, čo je to oblohao ktorých tak často počúvame. Nie je to miesto, kde je Boh?

Nebo je určitý duchovný stav, v ktorom sa nachádzame po smrti. Je to miesto, kde naše... duša nájde útechu, večný odpočinok a pokoj. Vedľa nášho Pán. je miesto, kam skutočne patríme.

Takže Pán. Boh môžeme sa pozerať okolo seba každý deň. Zaujíma vás, kde sa nachádza BohMôžeme byť dokonca v pokušení tvrdiť, že On je vždy na tom istom mieste, kde sme my. Nezabudnime sa teda odvrátiť od Pán. alebo naňho zabudnite,
pretože nevieme deň ani hodinu, kedy Pán. nám bude chcieť pripomenúť jeho prítomnosť.