Prečo Boh umiestnil strom poznania dobra a zla do rajskej záhrady?

[ Obsah článku je chránený Plagiashield ]

Ako už vieme, Boh je Stvoriteľom všetkých vecí. Naplánoval každú akciu. On je architektom našich životov. Nie je teda prekvapujúce, že v každom prvku, s ktorým sa stretneme, môžeme vidieť Božiu ruku. Je tiež pravda, že Boh dal slobodnú vôľu každému z nás, počnúc prvými ľuďmi, Adam a Eva.

Hľadanie odpovede na otázku: prečo Boh umiestnil strom v raji poznanie nehnuteľnosť i zléUvedené aspekty by sa mali zohľadniť, t. j. vytvorenie Boh všetko, čo nás obklopuje, a dáva nám slobodnú vôľu.

Výsadba v záhrade Eden strom nehnuteľnosť i zlé Boh Dáva Adamovi a Eve na výber. Mohli ho buď poslúchnuť a dôverovať jeho slovám, alebo sa vzbúriť. Dáva povolenie jesť ovocie všetkých stromov v záhrade okrem tohto pod hrozbou smrti. Výber Adam a Eva je už témou na úplne samostatný článok.

Ale samotný fakt, že existuje takáto možnosť voľby, svedčí o dobrote a zhovievavosti nášho Pána. Svedčí to aj o skutočnej existencii slobodnej vôle. Ak by to tak nebolo, nemali by možnosť voľby a správali by sa tak, ako sú naprogramovaní. Prečo teda Pán Boh zasadí strom nehnuteľnosť i zlé. Tieto skutočnosti môžeme interpretovať ako ďalší dielik do skladačky Božieho plánu, ktorý viedol k tomu, že človek pochopil existenciu takej veci, ako je slobodná vôľa.

[ Obsah článku je chránený Plagiashield ]