Čo povedal Boh hadovi?

V biblickej symbolike je had najväčším symbolom zla a hriechu. Práve had je v biblických príbehoch symbolom samotného Satana. Had ako ľstivé stvorenie je v Starom zákone zobrazený ako nepriama príčina prvotného hriechu. Had sa spýtal ženy, či jej naozaj Boh povedal, aby nejedla zo všetkých stromov v záhrade. Ovocie...