Od samega začetka stvarjenja Bog je v svoj načrt vključil človeka kot temeljni del. W Sveto pismo Slikovni del stvarjenja opisuje trenutek, ko je Gospod iz gline oblikoval Adama in mu dal človeško obliko. Nato je Gospod iz Adamovega rebra ustvaril žensko. Tako je bila ustvarjena Eva. Gospod je blagoslovil Adamu in Evi kar jim daje plodnost in sposobnost razmnoževanja.

Dal jim je oblast nad morskimi ribami, pticami in vsemi kopenskimi živalmi. Ustvaril je idealno okolje, v katerem je človek lahko živel in razvijal svoje sposobnosti. Človeku je dal tudi voljo in svobodno voljo.

Ob popolni svobodi, ki so jo dobili prvi ljudje, je obstajala le ena prepoved. V nobenem primeru ni smel Bog Adamu in Evi da bi se dotaknili sadeža drevesa spoznanja. slabo i nepremičnine.

Človek ni popolno bitje, zato mu je bila prirojena radovednost in vedoželjnost do sveta. Na svetu ni človeka, ki bi se zlahka in uspešno uprl vsem skušnjavam. Eva se je pod skušnjavo hudobne moči satana, ki je bil v podobi premetene kače, odločila, da bo s prepovedanega drevesa odtrgala sad in ga poskusila, nato pa ga dala Adamu. Oba sta takoj vedela, kaj pomeni občutek sramu. Ugotovila sta, da sta gola, in se zvezala z vejami. Hkrati so začutili strah pred Gospodom.

Kako se je Bog odzval na človekovo neposlušnost?

Bog Ko je slišal za njihovo dejanje, je najprej preklel kačo. Glede na Eva dejal je, da jo je obremenil z velikimi težavami, ki jih je povzročila njena nosečnost. Svoje potomstvo naj bi rodila v bolečinah. Odločil se je, da bo Adamu naložil kazen v obliki težkega pridobivanja hrane in boja za preživetje. Nič ni bilo več tako kot prej. S tem dejanjem Bog je vse človeštvo obtožil izvirnega greha.

Trženje za verske vsebine in še več
Umetna inteligenca