Kdo je Bog? Ali lahko sploh vemo. Bog.? Kdo je Bog za nas?

Bog nam pripoveduje o sebi. Ena od njegovih lastnosti je, da ga je mogoče spoznati. Vabi nas k sebi in v svoje kraljestvo, da bi ga lahko osebno spoznali. Gospod se predstavi. Poleg tega nas vabi, da smo mu nenehno blizu in se z njim pogovarjamo. Na nenehno deljenje naših tegob, skrbi, predvsem pa veselja in tako imenovane "rutine" vsakdanjega življenja.

Bog. Prepoznamo lahko določene lastnosti, ki nas tako rekoč približujejo njegovi osebi. Vemo, da je Bog usmiljen in neizmerno dober. V njegovi osebi najdemo ustvarjalni lik. On je tisti, ki je ustvaril vse stvari, s katerimi se danes srečujemo. Rečeno je, da Bog je ustvaril človeka po svoji podobi. Zato sem v skušnjavi, da bi rekel, da je Bog preprosto eden od nas. Srečamo ga lahko dobesedno povsod. Je naš prijatelj, spremljevalec in vodnik. On je naš Oče in naše najpomembnejše bitje. Njemu je treba slediti, zato je tudi pot in hkrati kažipot, ki mu moramo slediti vse življenje, da bi dosegli nebeško kraljestvo.

Kdo je Bog? Bog je naš oče. Bog odpušča. Je pošten in iskren, hkrati pa je iskrenost sama. On je kompetenten in hkrati je kompetentnost sama. Bog je stvarnik vsega svetain sam ni toliko prvi na svetu, kolikor je nad vsem svetom. Če je tako, je večji, lepši, bolj zdrav in čudovitejši od najbolj čudovite stvari, ki jo lahko najdemo na svetu.

Na to vprašanje lahko odgovorimo z drugega zornega kota. Kdo je Gospod Bog? Je neizmerna sila, ki giblje celotno vesolje, ustvarja in povezuje vse obstoječe mehanizme. Je gonilna sila in vzročna sila. Giblje se neboZemlja in vse, kar je na njej. Vsaka zvezda na nebu se giblje po njegovi volji. Vsak sončni žarek razsvetljuje naše nebo po njegovi volji. Bog je vsaka akcija in reakcija. Sila v naših mišicah in volja naših življenj.

Kdo je Bog za nas? Kdo je za nas to veliko, neraziskano bitje? On je zagotovo ljubezen, ki nas obdaja. Je občutek miru in veselja. Z Bogom Seveda moramo računati, saj je za vse nas tudi najvišji in najbolj pravičen sodnik. On je tisti, ki bo pravično presodil naša dejanja (navsezadnje nas je obdaril s svobodno voljo).

On je tudi naša odrešitev. Na svet je poslal svojega sina, ki ga je žrtvoval, da bi odkupil vse naše grehe. Njegova dobrota je nerazumljiva. Njegova modrost presega vse naše razumevanje.

Gospod Bog je hkrati neverjetno odprt za nas. Poskuša se približati človeku in ga spodbuja, naj bo v stalnem stiku s seboj. Hkrati pa ni nekaj neoprijemljivega. Če se res potrudimo, lahko vidimo njegovo roko v mnogih vidikih našega življenja. Vidimo lahko celo njega samega.

Gospod je naš navdih. Vsak upanjevsaka nova ideja in vsaka sprememba je njegova stvaritev.
V trenutku, ko začutimo naval adrenalina, ko začutimo pozitivno spremembo, smo lahko celo prepričani, da nas je navdihnil sam Bog.

Ko želimo spoznati Boga, ne smemo iskati fizičnega stika.

Premakniti bi se morali na duhovno področje, na kognitivno področje. To lahko počnemo vsak dan. To lahko storimo z neposrednim pogovorom z Njim, torej z molitvijo, ali pa vsaj z branjem Božje besede, pri čemer poskušamo razumeti, kaj nam želi Gospod povedati. Z uresničevanjem njegovih prošenj in odločitev bomo lahko opazili njegov velik vpliv. To je nekaj nepopisnega in vsak od vas naj se vsak dan trudi biti bližje Bogu.

In zakaj smo dejansko tako pomembni? Ker Bogu ni vseeno za nas. On je bitje, ki nas je ustvaril, ki je v nas vdihnil življenje za svoje radosti. Smo del njegovega velikega načrta in vsak posameznik je enako pomemben.

Zanj ni enakih. Vsi smo enaki in vsi imamo možnost da bi na enak način spoznali našega Gospoda. Z nami deli naše skrbi, žalosti in bolečine. Nikoli nas ne zapusti.