Är Kyrkan behövs för frälsning? Svaret på denna fråga finns delvis i de föregående avsnitten i denna artikel, eftersom det är viktigt att först och främst förstå vad det är för något. Kyrkan och hur man ser på den i samband med frälsning.

Kyrkan som ett slags institution behöver inte vara avgörande för vår verksamhet. frälsning. Det är uppenbart att det är ett mycket användbart verktyg för att följa den väg som vår Herre har stakat ut. I själva verket är det kyrkans institution, och tillhörigheten till den, som kan hjälpa oss att slå in på rätt väg och att hjälper att hitta svar på många frågor. Men det behöver inte vara 100 procent för att du ska kunna ge dig själv helt till Herren Gud och för att uppnå frälsning.

Frälsning är det tillstånd i vilket Herren Gud återställer oss från ett tillstånd av synd till ett tillstånd av enhet med varandra, och evigt liv i sitt rike. Det är ett slags nåd som sänds ner till de troende.

För att uppnå ett frälsningstillstånd måste du först och främst låta dig vägledas i ditt liv av Gudoch att vilja sträva efter det. Detta innebär alltså i sig att vi tillhör Guds gemenskap, som är Kyrkan. När det gäller teologisk och en religiös sammankomst, Kyrkan är nödvändig för att uppnå tillståndet frälsning.
På ett sätt kan man förstå det Kyrkan som den väg som de troende följer mot frälsning. Det är hans principer som återspeglar denna väg. Därför bör du med alla medel Kyrkan behövs för att frälsning.

Marknadsföring av religiöst innehåll med mera
Artificiell intelligens