Ne ayırt eder Kilise diğerlerinden Topluluklar? Onu özel yapan nedir? Kuşkusuz ki, bu ülkenin eşsizliğine dair sayısız gösterge vardır. Kilise. Hakkında konuşuyoruz Kilise belli bir topluluklar.

Topluluk tanımı ile başlamak önemlidir. Bir topluluk belirli bir topluluk Genellikle güçlü bağlar ve hatta kardeşlik ile karakterize edilen gayri resmi bir yapı oluşturan insanlar.

Kesinlikle Kilise bunlar arasında Topluluklar. Üstelik diğerlerine kıyasla farklı bir topluluktur.

Ancak, aşağıdakileri birbirinden ayıran Kilise diğerlerinden Topluluklar? Kilise topluluğu, tek bir varlık olan Rab'bin etrafında toplanan imanlılardan oluşur. Tanrı. Tabii ki, herhangi bir toplulukaynı şekilde Kilise Buradaki insanlar belirli kurallar tarafından yönlendirilir, ancak bu kurallar yalnızca yazılı bir kodla tanımlanmaz (bu durumda decalogue), ancak büyük ölçüde belirli bir ahlak tarafından dikte edilirler. Topluluk Kilise önceliklendirir iyilik komşu ve diğer kişi. Dostluk, yardımlaşma ve kardeşlik gibi açık ve kırılmaz ilkelerle yönetilir.

Herhangi birinde olduğu gibi toplulukaynı şekilde Kilise belli bir hiyerarşi vardır. Ancak bu durumda, bu hiyerarşi bir kişiyi diğerinin üzerine yerleştirmemesi ile ayırt edilir. Herkes birbiri karşısında eşittir ve herkes diğerinin yardımına güvenebilir.

Kilise Topluluğu Birlikte dua eder ve Rab'be övgüler sunarlar, birbirlerine çok yakın görüşleri takip ederler.

Dini içerik ve daha fazlası için pazarlama
Yapay Zeka