Bóg w judaizmie

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym Werset z Księgi Powtórzonego Prawa, stanowiący jednocześnie rodzaj wyznania wiary i najważniejszą modlitwę żydowską, ukazuje żydowskie pojęcie Boga – Boga jedynego, niepowtarzalnego, wiecznego i wszechobecnego, który zawarł przymierze z narodem wybranym – objawił mu się i zobowiązał do słuchania. Sam Bóg określa się jako początek i koniec, czyli Bóg Stwórca i Bóg końca czasów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *