Czwartek

Czwartek – dzień tygodnia między środą a piątkiem. Według normy ISO-8601 jest czwartym dniem tygodnia. W tradycji biblijnej – chrześcijańskiej i żydowskiej, gdzie za pierwszy dzień tygodnia uznawana jest niedziela, czwartek jest dniem piątym. Polska nazwa, wspólna z innymi językami słowiańskimi, pochodzi od liczby cztery; por. czes. čtvrtek, ros. четверг (czetwierg), chorw. četvrtak. Podobnie w językach bałtyckich: lit. ketvirtadienis < ketvirta ‛czwarta’ + diena ‛dzień’.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *