Horeb

Horeb

Horeb – góra wymieniana w Biblii jako miejsce powołania Mojżesza przez Jahwe, jako wyzwoliciela Izraelitów z niewoli egipskiej – Wj 3,1, oraz miejsce, gdzie Bóg Jahwe ukazał się Eliaszowi, który chronił się przed królową Izebel w jaskini – 1Krl 19,8-14. W Biblii i pismach Józefa Flawiusza Góra Boża (Góra Jahwe), jest opisywana zamiennie – Synaj i Horeb. Dokładna lokalizacja góry nie jest znana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *