Jahwe

Jahwe – Bóg czczony w judaizmie i chrześcijaństwie. Według niektórych wywodzona pierwotnie od jednego z bóstw ugaryckich, przejętego następnie przez plemiona izraelskie jako bóstwo narodowe. W okresie kształtowania się judaizmu przybrało cechy boga monoteistycznego. W początkach Biblii wymieniany jako El (potoczna semicka nazwa Boga), a w liczbie mnogiej Elohim, która to forma nie została nigdy w pełni wyjaśniona. W chrześcijaństwie określany w Biblii jako Bóg Jedyny, również m. in.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *