Kościół powszechny

Kościół powszechny – uniwersalne zgromadzenie wszystkich żyjących i zmarłych chrześcijan, którego Głową jest Jezus Chrystus. Powszechność Kościoła w myśl nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary należy do czterech jego znamion (obok jedności, świętości i apostolskości) i oznacza, iż jest on powołany do działania wśród całej ludzkości, obejmując swą działalnością wszystkich ludzi, niezależnie od ich płci, stanu, majątku, narodowości, czy popełnionych grzechów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *