Bóg

Bóg

in Bez kategorii
Bóg lub bóstwo – istota nadprzyrodzona, której istnienie postuluje większość religii. Zajmuje się nim teologia i filozofia, gdzie jest ...
Wiara (chrześcijaństwo)

Wiara (chrześcijaństwo)

in Bez kategorii
Wiara / πίστις, fides, aman, batah/ – w chrześcijańskiej refleksji jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych ...
Bóg Ojciec

Bóg Ojciec

in Bez kategorii
Bóg Ojciec, Pan Bóg – jedna z Trzech Osób Boskich czczonych przez większość wyznań chrześcijańskich. Tożsamy z hebrajskim, pierwotnie ...
Kościół (teologia)

Kościół (teologia)

in Bez kategorii
Kościół / ἐκκλησία (ekklesia), zgromadzenie obywatelskie/ – w teologii chrześcijańskiej, wspólnota ludzi ze wszystkich narodów, ...

Pan (mitologia)

in Bez kategorii
Pan – wywodzący się z Arkadii grecki bóg opiekuńczy lasów i pól, strzegący pasterzy oraz ich trzody. W rzymskim panteonie bogów Pan ...

Wielkanoc

in Bez kategorii
Wielkanoc, Pascha, Niedziela wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie, mazow. Wielki Dzień – najstarsze i najważniejsze święto ...
Syn Boży

Syn Boży

in Bez kategorii
Syn Boży (Syn Boga, Słowo Boże, Logos) – tytuł przysługujący w Nowym Testamencie tylko Jezusowi Chrystusowi. W większości wyznań ...

Żydzi

in Bez kategorii
Żydzi, (dosł. ‚chwalcy /Jahwe/’ lub ‚czciciele /Jahwe/’ z hebr. Jehudim, יהודים, jid. Jidn, ייִדן, ladino ג׳ודיוס Djudios) – naród ...

Kościół (organizacja)

in Bez kategorii
Kościół – religijna organizacja wyznawców i ich duchowieństwa, posiadająca własną strukturę, ściśle określone zasady organizacyjne i ...
Biblia

Biblia

in Bez kategorii
Biblia, Pismo Święte (z greckiego βιβλίον, biblion – zwój papirusu, księga, l.m. βιβλία, biblia – księgi) – zbiór ksiąg, spisanych ...

Ewangelia

in Bez kategorii
Ewangelia (z gr. εὐαγγέλιον, euangelion, dosł. dobra nowina) – w starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby ...

Objawienie

in Bez kategorii
Objawienie – pojęcie odnoszące się do religii objawionych. Dla wyznawców danej religii jest to przesłanie lub wydarzenia, poprzez ...

Apostoł

in Bez kategorii
Apostoł (gr. apostolos = wysłannik) – nazwa używana w Nowym Testamencie najczęściej na określenie najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa ...

Nowy Testament

in Bez kategorii
Nowy Testament (gr. Ἡ Καινὴ Διαθήκη, on Kainē Diathēkē) – druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej, powstała na ...

Starożytny Izrael

in Bez kategorii
Starożytne państwo żydowskie istniejące z długimi przerwami na Bliskim Wschodzie.

Jahwe

in Bez kategorii
Jahwe – Bóg czczony w judaizmie i chrześcijaństwie. Według niektórych wywodzona pierwotnie od jednego z bóstw ugaryckich, przejętego ...
Kościół (budynek)

Kościół (budynek)

in Bez kategorii
Kościół – w religii chrześcijańskiej budynek przeznaczony do celów rytualnych, sakralnych: odprawiania nabożeństw, sprawowania ...

Galilea

in Bez kategorii
Galilea – kraina historyczna w północnym Izraelu i w Palestynie, między Morzem Śródziemnym a rzeką Jordan. Tradycyjnie dzieli się na ...

Palestyna

in Bez kategorii
Palestyna (łac. Syria Palæstina; arab. فلسطين, Filasţiinu; hebr. פלשתינה lub פַּלֶסְטִינָה, Palestina) – kraina w Azji, we wschodniej ...

Miłosierdzie

in Bez kategorii
Miłosierdzie to aktywna forma współczucia, wyrażająca się w konkretnym działaniu, polegającym na bezinteresownej pomocy. Samo ...
Wspólnota

Wspólnota

in Bez kategorii
Wspólnota – typ zbiorowości oparty na silnych, emocjonalnych więziach, nieformalnej strukturze, dominujący przede wszystkim w ...

Stary Testament

in Bez kategorii
Stary Testament, Biblia Hebrajska – starsza część Biblii, przyjęta przez chrześcijaństwo z judaizmu. Judaistyczna (a za nią ...
Język hebrajski

Język hebrajski

in Bez kategorii
Język hebrajski (hebr. עִבְרִית, trb. iwrit) – język z grupy kananejskiej języków semickich, należący do afroazjatyckiej rodziny ...
Duch Święty

Duch Święty

in Bez kategorii
Duch Święty (hebr. רוּחַ הַקֹּדֶשׁ Ruach ha-Kodesz, gr. τὸ ἅγιον Πνεύμα to hagion Pneuma lub τὸ Πνεύμα τὸ ἅγιον to Pneuma to hagion, ...

Stwórca

in Bez kategorii
Stwórca, Stworzyciel, Bóg Stwórca to istota, która zgodnie z wierzeniami powszechnymi w wielu religiach i mitologiach miała powołać ...

Święta żydowskie

in Bez kategorii
Święta żydowskie – święta religijne obchodzone przez wyznawców judaizmu oraz niereligijnych Żydów. Święta obchodzone są w określonych ...

Wielka Sobota

in Bez kategorii
Wielka Sobota – przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania i ostatni dzień Triduum Paschalnego. ...

Wielki Piątek

in Bez kategorii
Wielki Piątek – drugi dzień Triduum Paschalnego, upamiętniający śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu.
Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo

in Bez kategorii
Chrześcijaństwo, chrystianizm – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ...
Msza

Msza

in Bez kategorii
Msza – w części wyznań chrześcijańskich porządek celebracji liturgicznej będącej odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy Jezusa. Słowo msza ...

Kościół katolicki

in Bez kategorii
Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem ...
Zbawienie

Zbawienie

in Bez kategorii
Zbawienie – uwolnienie się z niekorzystnego stanu lub okoliczności. Szczególnie istotny w chrześcijaństwie i judaizmie akt wybawienia ...

Królestwo Boże

in Bez kategorii
Królestwo Boże (królestwo niebieskie) – pojęcie w teologii judaizmu i większości wyznań chrześcijańskich, m. in. katolickiej, ...
Adam i Ewa (postacie biblijne)

Adam i Ewa (postacie biblijne)

in Bez kategorii
Adam (hebr. אדם; arab. آدم – „człowiek” / „mężczyzna”), dosł. „czerwony”, od koloru ziemi, z ...