Warning: Declaration of Wordlift_Entity_Types_Taxonomy_Walker::walk($elements, $max_depth, $args = Array) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/chrystuspl/public_html/wp-content/plugins/wordlift/admin/class-wordlift-entity-types-taxonomy-walker.php on line 24
Thing - Chrystus PL
Bóg

Bóg

in Bez kategorii
Bóg lub bóstwo – istota nadprzyrodzona, której istnienie postuluje większość religii. Zajmuje się nim teologia i filozofia, gdzie jest ...

Kościół (organizacja)

in Bez kategorii
Kościół – religijna organizacja wyznawców i ich duchowieństwa, posiadająca własną strukturę, ściśle określone zasady organizacyjne i ...
Wiara (chrześcijaństwo)

Wiara (chrześcijaństwo)

in Bez kategorii
Wiara / πίστις, fides, aman, batah/ – w chrześcijańskiej refleksji jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych ...
Wspólnota

Wspólnota

in Bez kategorii
Wspólnota – typ zbiorowości oparty na silnych, emocjonalnych więziach, nieformalnej strukturze, dominujący przede wszystkim w ...

Żydzi

in Bez kategorii
Żydzi, (dosł. ‚chwalcy /Jahwe/’ lub ‚czciciele /Jahwe/’ z hebr. Jehudim, יהודים, jid. Jidn, ייִדן, ladino ג׳ודיוס Djudios) – naród ...

Jahwe

in Bez kategorii
Jahwe – Bóg czczony w judaizmie i chrześcijaństwie. Według niektórych wywodzona pierwotnie od jednego z bóstw ugaryckich, przejętego ...

Objawienie

in Bez kategorii
Objawienie – pojęcie odnoszące się do religii objawionych. Dla wyznawców danej religii jest to przesłanie lub wydarzenia, poprzez ...
Ziemia Obiecana (Biblia)

Ziemia Obiecana (Biblia)

in Bez kategorii
Ziemia Obiecana – biblijne miejsce, do którego Mojżesz prowadził Izraelitów po wyprowadzeniu ich z Egiptu i przeprowadzeniu przez ...
Język hebrajski

Język hebrajski

in Bez kategorii
Język hebrajski (hebr. עִבְרִית, trb. iwrit) – język z grupy kananejskiej języków semickich, należący do afroazjatyckiej rodziny ...
Dekalog

Dekalog

in Bez kategorii
Dekalog (stgr.  δεκάλογος dekalogos, dziesięć słów) inaczej Dziesięć przykazań (w tradycji żydowskiej Dziesięć Oświadczeń עשרת הדיברות, ...

Kościół katolicki

in Bez kategorii
Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem ...
Syn Boży

Syn Boży

in Bez kategorii
Syn Boży (Syn Boga, Słowo Boże, Logos) – tytuł przysługujący w Nowym Testamencie tylko Jezusowi Chrystusowi. W większości wyznań ...

Katolicyzm

in Bez kategorii
Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku ...

Ksiądz

in Bez kategorii
Ksiądz – współcześnie duchowny chrześcijański. W Kościele katolickim oraz Cerkwi prawosławnej potoczne określenie prezbitera, czyli ...
Zbawienie

Zbawienie

in Bez kategorii
Zbawienie – uwolnienie się z niekorzystnego stanu lub okoliczności. Szczególnie istotny w chrześcijaństwie i judaizmie akt wybawienia ...

Społeczność

in Bez kategorii
Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ...
Kościół (teologia)

Kościół (teologia)

in Bez kategorii
Kościół / ἐκκλησία (ekklesia), zgromadzenie obywatelskie/ – w teologii chrześcijańskiej, wspólnota ludzi ze wszystkich narodów, ...
Kościół (teologia)

Kościół (teologia)

in Bez kategorii
Kościół / ἐκκλησία (ekklesia), zgromadzenie obywatelskie/ – w teologii chrześcijańskiej, wspólnota ludzi ze wszystkich narodów, ...
Bóg Ojciec

Bóg Ojciec

in Bez kategorii
Bóg Ojciec, Pan Bóg – jedna z Trzech Osób Boskich czczonych przez większość wyznań chrześcijańskich. Tożsamy z hebrajskim, pierwotnie ...

Dobro

in Bez kategorii
Dobro – jedno z podstawowych (pierwotnych) pojęć etycznych, utożsamiane z pojęciem bytu. W moralności dobro określa poprawność czynów i ...

Naród wybrany

in Bez kategorii
Naród wybrany – istniejący w judaizmie i większości wyznań chrześcijańskich pogląd o szczególnym związku Żydów z Bogiem, który jest ...
Starożytny Egipt

Starożytny Egipt

in Bez kategorii
Starożytny Egipt – egip. Kemet – Czarna Ziemia. Cywilizacja egipska lub też cywilizacja starożytnego Egiptu to wysoko rozwinięta ...
Horeb

Horeb

in Bez kategorii
Horeb – góra wymieniana w Biblii jako miejsce powołania Mojżesza przez Jahwe, jako wyzwoliciela Izraelitów z niewoli egipskiej – ...

Izraelczycy

in Bez kategorii
Izraelczycy, są obywatelami współczesnego państwa Izrael. Izraelczycy są wieloetnicznym narodem, w skład którego wchodzą ludzie z ...

Faraon

in Bez kategorii
Termin ten pojawił się w XVI wieku p.n.e. , gdy Egipt wkroczył w okres silnej ekspansji terytorialnej pod rządami XVIII dynastii. Po ...
Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo

in Bez kategorii
Chrześcijaństwo, chrystianizm – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ...
Plagi egipskie

Plagi egipskie

in Bez kategorii
Plagi Egipskie, plagi biblijne lub dziesięć plag – dziesięć klęsk wymierzonych Egiptowi przez Boga Jahwe, opisanych w biblijnej Księdze ...
Duch Święty

Duch Święty

in Bez kategorii
Duch Święty (hebr. רוּחַ הַקֹּדֶשׁ Ruach ha-Kodesz, gr. τὸ ἅγιον Πνεύμα to hagion Pneuma lub τὸ Πνεύμα τὸ ἅγιον to Pneuma to hagion, ...
Teologia

Teologia

in Bez kategorii
Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu ...
Prezbiter

Prezbiter

in Bez kategorii
Prezbiter /gr. πρεσβύτερος, presbyter/ – członek wspólnoty chrześcijańskiej, określany także mianem duchownego lub księdza, ...
Kościół (budynek)

Kościół (budynek)

in Bez kategorii
Kościół – w religii chrześcijańskiej budynek przeznaczony do celów rytualnych, sakralnych: odprawiania nabożeństw, sprawowania ...
XVI wiek

XVI wiek

in Bez kategorii
1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 ...

Królestwo Boże

in Bez kategorii
Królestwo Boże (królestwo niebieskie) – pojęcie w teologii judaizmu i większości wyznań chrześcijańskich, m. in. katolickiej, ...
Nadzieja (chrześcijaństwo)

Nadzieja (chrześcijaństwo)

in Bez kategorii
Nadzieja – w chrześcijaństwie, postawa duchowa człowieka, który oczekuje spełnienia się błogosławieństwa Bożego w jego życiu. W ...

Zło

in Bez kategorii
Zło – jedno z podstawowych (pierwotnych) pojęć etycznych, utożsamiane z pojęciem niebytu. W moralności zło stanowi przeciwieństwo dobra.