该隐为什么要杀亚伯?

圣经》中最古老的书籍写于公元前1400年。尽管如此,其中的智慧和建议至今仍是我们的宝贵指南。这证明了圣经的普遍性和永恒性。该隐和亚伯的寓言可能对每个人都很熟悉,不管他们的信仰如何。然而,问题是,是否每个人都能正确地解释它?为什么该隐...

W jaki sposób odpowiedział Bóg na nieposłuszeństwo człowieka?

Od samego początku w dziele stworzenia Bóg uwzględnił człowieka jako podstawową część swojego planu.  W Biblii obrazowa część stworzenia opisuje moment, w którym Pan ulepił Adama z gliny aby nadać mu ludzki kształt. Następnie z żebra Adamowego stworzył Pan kobietę. Tak powstała Ewa. Pan pobłogosławił Adamowi i Ewie dając im płodność i możliwość rozmnażania się.…

Kto to i Kim Jest Dla Nas Pan Bóg

Kim jest Bóg? Czy możemy w ogóle poznać Pana Boga? Kim dla nas samych jest Bóg? Bóg mówi nam o sobie. Jedną z jego cech, jest to, że jest poznawalny. Zaprasza nas do siebie i do swojego królestwa abyśmy mogli Go osobiście poznać. Pan przedstawia sam siebie. Ponadto zachęca nas do ciągłej bliskości i rozmowy…

Jak wygląda Bóg?

Jak wygląda Bóg? Ludzie od wieków zadają sobie to pytanie? Czy kiedykolwiek, za naszego życia, będziemy godni ujrzeć Boskie odbicie? Czy kiedykolwiek przekonamy się jak naprawdę wygląda Bóg? Istnieje niezliczona ilość obrazów, tekstów i przekazów próbujących narzucić wyobrażenie o naszym Panu. Większość autorów przedstawia Go jako starego i dostojnego mędrca. Najsłynniejszym obrazem przedstawiającym naszego Pana…

Jak wielki jest Bóg?

Jak wielki jest Bóg? Tego tak naprawdę nie wie nikt. Albo inaczej. Wielkości naszego Pana nie jest w stanie pojąć żaden ludzki umysł, nie jest w stanie policzyć jej komputer z największą mocą obliczeniową. Mówiąc bardziej obrazowo: istota Boska wykracza poza wszelkie ramy jakie moglibyśmy narzucić. Bóg jest istotą, która stworzyła wszystko. Jest więc większa…

Jak powstał Bóg?

Dla ludzkiego umysłu niepojęty jest ogrom Boski. Ta wszechmoc objawia się między innymi w samej istocie Pana Boga. Bo jak powstał Bóg? Jak wyobrazić sobie proces kreacji czegoś, co tak naprawdę było od początku? Jak powstał Bóg? Bóg jest wiecznością. Pan Bóg był od samego początku. Jednocześnie warto wrócić tutaj do tematu, w którym poruszana…

上帝在哪里,又住在哪里?

许多基督徒,无论信仰高低的人可能都想知道上帝在哪里?问题是,上帝究竟住在哪里?毕竟,我们想与神在一起,如果我们想跟随他,那么我们需要知道他真正在哪里。对于上帝在哪里的问题,最平庸的回答是:无处不在。如果我们知道...

先知所见,上帝像谁?

关于这个话题最常问的一些问题是。先知所见的神与谁相似?以赛亚所强调的上帝的特征是什么?先知以赛亚来自耶路撒冷的一个家庭。他的父亲是阿摩司。以赛亚的特点是对上帝有非常强烈的信仰和伟大的灵性。主神呼召以赛亚做他的先知,这是...

Dlaczego Bóg Zabiera Nam Najbliższych?

Bez wątpienia strata najbliższej osoby jest jednym z najstraszniejszych doświadczeń na jakie możemy natrafić w swoim życiu. Śmierć sama w sobie stanowi nieodgadnioną tajemnicę ale kojarzy się ona ze złem oraz cierpieniem. Wielu zapewne zadaje sobie pytania: gdzie jest Bóg kiedy wokół nas dzieje się tragedia? Dlaczego Bóg zabiera nasze dzieci? Dlaczego Bóg zabiera nam…

Dlaczego Bóg w ogrodzie Eden umieścił drzewo poznania dobra i zła?

Jak już wiemy, Bóg jest Stwórcą wszystkiego. Zaplanował każde działanie. Jest architektem naszego życia. Nic więc dziwnego, że w każdym napotkanym elemencie możemy dopatrywać się Boskiej ręki. Prawdziwe jest również stwierdzenie, że Bóg obdarzył wolną wolą każdego z nas, poczynając od pierwszych ludzi, Adama i Ewy. Szukając odpowiedzi na pytanie: dlaczego Bóg umieścił w raju…