教会对于救赎是必要的吗?

[文章内容受保护,感谢 Plagiashield ]

教会 jest potrzebny do 救赎? Odpowiedzi na to pytanie należy po części szukać w poprzednich podpunktach tego artykułu, ponieważ należy sobie przede wszystkim uświadomić czym jest 教会 i jak patrzeć na niego w kontekście 救赎.

教会 jako pewnego rodzaju instytucja nie musi stanowić wyznacznika naszego 救赎. Oczywiście jest to narzędzie niezwykle pomocne w dążeniu drogą wyznaczoną przez naszego Pana. Tak naprawdę to instytucja kościelna oraz przynależność do niej, potrafi pomóc w wyznaczeniu sobie właściwej ścieżki oraz pomaga w odnajdowaniu odpowiedzi na wiele pytań. Jednak nie musi być ona w stu procentach potrzebna aby w pełni oddać się Panu Bogu i aby osiągnąć 救赎.

Zbawienie jest stanem, w którym Pan przywraca nas ze stanu grzechu do stanu jedności ze sobą oraz życia wiecznego w swoim Królestwie. Jest to pewnego rodzaju łaska zsyłana na wiernych.

Aby osiągnąć stan zbawienny, należy przede wszystkim kierować się w swoim życiu , oraz chcieć do Niego dążyć. Tak więc samo przez siebie oznacza to przynależność do wspólnoty Bożej jaką jest 教会. Pod względem teologicznym oraz wyznaniowym wiec, 教会 jest niezbędny do osiągnięcia stanu 救赎.
W pewnym sensie można rozumieć 教会 jako ścieżkę, którą podążają wierni w kierunku 救赎. To jego zasady odzwierciedlają tę drogę. Tak więc jak najbardziej 教会 jest potrzeby do 救赎.

[文章内容受保护,感谢 Plagiashield ]