心灵感应是一种罪过吗?

超心理学中的心灵感应属于一个更广泛的概念群,收集在共同的名称--精神运动或反常扰动之下。它指的是通过心灵的力量来移动物体的能力。围绕心灵感应,在神学家、牧师和其他对精神生活有意见的人之间已经有了多年的争议。到哪里去寻找黄金分割点?心灵感应是一种罪恶,还是...

你可以拒绝做教父教母吗?

作为教父教母,除了是一种快乐和荣誉,也是一种巨大的责任。出于这个原因,承担这项任务的决定是人生中最重要的决定之一,需要认真考虑。这是因为教父教母与父母共同承担在信仰上培养孩子的责任。然而,如果你不认为自己是这个角色,你应该怎么做?

耶稣原谅了犹大吗?

为了使圣经的话得到应验,必须有犹大这样的人出现。虽然他多年来一直亲近他的师父,但他偏离了光明的道路,把自己交给了世俗的诱惑。此外,他因交出基督而得到的钱财是如此微薄,以至于今天许多人怀疑 "一个人怎么会是这样的傻瓜!"?耶稣自己是如何行动的,...

Gdzie mieszkał Pan Jezus?

Gdzie mieszkał Pan Jezus? Ewangelie podają, że Jezus mieszkał w miasteczku Nazaret, gdzie znajdował się dom Marii i Józefa.  Narodziny Jezusa nastąpiły w Betlejem. W dzisiejszych czasach jest to miasto, które znajduje się w środkowej części Palestyny. Położone jest ono w Judei, na obszarze Zachodniego Brzegu Jordanu, 8 km na południe od Jerozolimy. Po porodzie,…

Gdzie Jezus wskrzesił Łazarza?

Wskrzeszenie Łazarza to jeden z wielu cudów dokonanych przez Jezusa. Gdzie Jezus wskrzesił Jezusa? Jezus wskrzesił Łazarza podczas wizyty w Betanii, w Judei. Obecnie miasto to nazywane jest Al-Ajzarijja i znajduje się w Palestynie, w Zachodnim Brzegu. Cud wskrzeszenia Łazarza przez Jezusa opisany jest w 11 rozdziale Pisma Świętego, w Ewangelii napisanej według Świętego Jana.…

Gdzie Jezus uzdrowił niewidomego?

Gdzie Jezus uzdrowił niewidomego? Uzdrowienie niewidomego to jeden z wielu cudów dokonanych przez Jezusa. Gdzie Jezus uzdrowił niewidomego? Cud ten dokonany został w mieście Galilea w okolicach Betsaidy. Galilea to historyczna kraina, która leżała w północnym Izraelu i w Palestynie, pomiędzy Morzem Śródziemnym, a rzeką Jordan. Betsaida to miasto położone na północ od jeziora Genezaret…

Gdzie Jezus spożył ostatnią wieczerzę?

Gdzie odbyła się Ostatnia Wieczerza O Ostatniej Wieczerzy mówią cztery fragmenty Nowego Testamentu. Ostatnia Wieczerza to według Pisma Świętego wieczerza paschalna, której uczestnikami byli Jezus i dwunastu apostołów. Ostatnia Wieczerza odbyła się podczas wieczoru, który poprzedzał aresztowanie Jezusa i skazanie go na śmierć poprzez drogę krzyżową. Jezus zapowiedział na niej, że jest to jego ostatnia…

Gdzie Jezus przemienił wodę w wino?

Cud w Kanie Galilejskiej jest jednym z ważniejszych wydarzeń, które zostały opisane w trakcie działalności duchowej Chrystusa. Cud ten został opisany w Ewangelii świętego Jana. Według przekazu, Jezus Chrystus przemienił wodę w wino podczas wesela w Kanie. Kana to galilejskie miasteczko, które znajdowało się w pobliżu Nazaretu. Przemienienie wody w wino przez Jezusa stanowi pierwszy…

Gdzie Jezus nauczał w synagodze?

Gdzie jezus nauczał w Synagodze Gdzie Jezus nauczał w synagodze? Nauki Jezusa są bardzo ważnym etapem w jego publicznej, duchowej działalności. Jego powrót do Nazaretu, do którego wjeżdża na osiołku, wywołał wśród miejscowej ludności ogromne poruszenie. Jezus był nieobecny przez ponad rok, a wraca do Nazaretu jako człowiek dokonujący czynów wielkich. Nic więc dziwnego, że…