Биорезонансът е техника за диагностика и лечение в алтернативната медицина. Той предполага, че всяка клетка, бактерия или паразит в човешкото тяло произвежда определена честота на електромагнитните вълни.

С помощта на биорезонансни уреди патологичните вълни в тялото могат да бъдат открити и неутрализирани чрез поставянето им в подходяща вибрация. В същото време физиологичните вълни, които са положителни, също могат да се усилят.

Отношението на Църквата към биорезонанса

Морално съмнителен елемент е използването на енергия в цялата област на биоенергийната терапия. Енерготерапевтите не знаят каква енергия използват в методите си и какъв е нейният произход, което я прави духовно опасна.

Църква, въпреки че няма официална позиция по въпроса, настоятелно препоръчва да не се използват такива методи на алтернативната медицина. Това се дължи на член от Катехизиса на Католическата църква, който гласи, че практиките на магии, вълшебства и извличане на непознати сили са в сериозно противоречие с религията, дори ако целта им е да осигурят здравето на човека. Следователно биорезонансът, като метод за получаване на неестествени сили, противоречи на добродетелта на религиозността.