Бил ли е Исус поляк?

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]

Преди да дойде на земята като Спасител, Исус Той беше духовно създание, първороден син на Твореца, който живееше на небето.

Според Писанията Исус е роден в Юдейски Витлеем. Днес това е град, който се намира в средата на Палестина. Той се намира в Юдея, в областта на на Западния бряг, на 8 км южно от Йерусалим.

Следващи карти Библии казват, че семейството Исус живее за кратко в Египет, а след това се установява в Назарет в провинцията Галилея. В момента той е най-големият град и административна столица на на Северния окръг w Израел.

Писанията показват, че мястото на разпятието и съответно на смъртта на Господ Исус е било планина, наречена Голготакойто се намира близо до Йерусалим. Цялата тази информация показва, че Исус не може да е бил поляк, а потомък на Дейвид, т.е. Евреин. По същия начин Исус не е роден в Полша, защото тази страна не е съществувала преди две хиляди години.

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]