Бил ли е Исус историческа личност? Съществувал ли е Исус наистина?

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]

Това са въпроси, които вълнуват много християни. Отговорът, разбира се, е много прост. Така е, Исус наистина съществуваше, се разхождаше по нашата земя. Исус е като историческа личност.

Исус Христос е роден ок. 8-4 г. пр.н.е. в Витлеем. Той умира около 30 или 33 г. след Христа в Йерусалим. Според Библията (и по-конкретно според Новият завет) Исус е роден като син Мариякоято се омъжва Джоузеф. Тайнството Кръщение беше извършено от Ян, наречен по-късно Кръстител.

Над действителното съществуване на героя Исус изследвания се провеждат от много години. Има 3 основни вълни от тях. Най-новите изследвания започват през 70-те години на миналия век. Животът на Исус е много добре документиран както в християнски, така и в нехристиянски източници. Като се има предвид периодът, в който е живял, тези източници са доста точни. Най-често срещаните факти от живота на Исус, които са били признати от историците, са както кръщение чрез Свети Йоан Кръстител и най-вече осъждането на смърт чрез Пилат Понтийски и разпятието на Исус. Основните факти, дадени от Евангелие също се среща с одобрението на историците. Тези факти включват, наред с другото, периода, в който Исус Христос. Това е периодът на царуване Ирод. Фактът, че Исус е бил арестуван в Йерусалим изглежда също толкова автентичен. Всичко това е свързано и с убеждението Г-н. на кръстна смърт. Самата кръстна смърт е била обичайно наказание, използвано от римляните по онова време. Големи несъответствия възникват, наред с други неща, в областта на мястото на раждане. Христос. Много историци единодушно посочват Назареткато има предвид, че Библията ни казва за раждане в Витлеем. Това обаче са съображения, които само потвърждават автентичността на героя. Г-н. Исус.

По-малко сигурни факти, които обаче също се приемат за верни от огромното мнозинство историци, са например фактът на призоваването на апостолите или поне конфликтът с Храм (така нареченото очистване на храма). Според учените областта на действие също е съгласна Г-н. Исус като нея Галилея (от която произхожда Исус) и най-вече в по-късни времена, Юдея.

През всички тези размишления се развиват пет основни образа, описващи Исус от гледна точка на историята.

  • Пророк апокалиптичен - Исус е показан като пророккойто иска да подготви евреите за предстоящите последни времена.
  • Харизматичен лечител - В това видение Исус се оказва мирен човек на духа, мистик или ясновидец, който е известен с изцелението си.
  • Философ - циник - Исус е видяно в този случай като странстващ мъдрец и философ, който трябва да проповядва радикално послание за сваляне на съществуващата йерархична общност на тогавашното общество. Цялото имущество на Исус се побира в една пътна чанта, а самият той не притежава нищо и е свободен човек.
  • Еврейски месия - Исус идва да обяви на евреите края на на духовно изгнание и да постави началото на нова ера, в която Бог е да поправим света с вярвам, че на своя народ
  • Пророк социална промяна - На картината Исус е изобразен като този, който иска да подкопае цялата социална структура на времето. Това обаче не е свързано с предстоящия апокалипсис.

И според учени историци като Geza Vermes, John P. Meier, Е.П. Сандърс както и много от най-важните миряни и църкваa няма съмнение за това дали Исус съществува и дали Исус е историческа фигура.

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]