Възкръснал ли е Исус от мъртвите?

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]

Направете Исус възкръснал ли е? Възкресение Исус е факт, описан в Евангелията. Според него, Исус Христос е възкресен на третия ден след разпъването му на кръста. Възкресение това е основният догма на християнската вяра и е от голямо значение за всички вярващи. Възкресение Възкресението на Исус от мъртвите е потвърждение на Неговата божественост и представлява изпълнение на целта на идването Му на земята. Чрез възкресението си от мъртвите Христос отваря за всички хора достъп до изцяло нов живот, който е очистен от първородния грях, и Божията благодат отново се излива върху главите на вярващите. Събитието на възкресението е за вярващи Християните с обявяването на всеобщото възкресение на всички хора при звука на тръбите Окончателният съд и избирането на праведните, които заедно с Христос ще приемат Божието царство и те ще получат вечен живот. Това е описано в последната книга на Новия завет: Апокалипсис Ян.

Християни i Църква Те подчертават, че възкресението е автентичен факт и историческо събитие. Това беше потвърдено от студенти и е широко описан, въпреки че първоначално самите апостоли не вярват, че възкресението е възможно. Никой от тях обаче не е бил очевидец на събитието. Така че никой не може да каже. по какъв начин как е физически извършена, и как такова възкресение погледнаo. Християни особено да преживеем възкресението на Исус по време на Великден. Това е периодът, в който хората почитат това събитие. Празнува се и в неделя, която се нарича Пасха на седмицата.

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]